แผงกั้นพลาสติกบรรจุน้ำ

แผงกั้นพลาสติกบรรจุน้ำ, แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำ, แบริเออร์พลาสติก, Plastic Barrier, Traffic Barrier