เสาเหล็ก ติดตั้งกระจกโค้ง

Description

เสาเหล็ก ติดตั้งกระจกโค้ง

เสาเหล็ก ติดตั้งกระจกโค้ง

ST-POLE 01 เสาเหล็ก (ฝังดิน) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร

ST-POLE 02 เสาเหล็ก (ฝังดิน) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร

ST-POLE 03 เสาเหล็ก พร้อมเพลทยึดพื้น(ไม่ต้องฝังดิน)เส้นผ่านศูนย์ กลาง 2. นิ้ว ยาว 2.5 เมตร

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.