กรวยจราจรฐานเพิ่มน้ำหนัก 45 ซม. วัสดุ PVC

ST-PVC-02 กรวยจราจรขนาด 45 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก วัสดุ PVC

กรวยจราจรขนาด 45 ซม. ฐานกว้าง : 270×270 mm.

น้ำหนัก :  1.5 Kg

กรวยจราจร ชนิด PVC พร้อมฐานเพิ่มน้ำหนัก (BLACK BASE PVC TRAFFIC CONE)

กรวยจราจร ทำมาจากวัสดุ Fluorescence Oranger PVC และ ฐานทำมาจากยาง Recycle Black Base. ฐานเพิ่มน้ำหนัก รถทับไม่แตก ยืดหยุ่นได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน MUTCD

กรวยจราจรฐานเพิ่มน้ำหนัก 70 ซม. วัสดุ PVC

ST-PVC-03 กรวยจราจรขนาด 70 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก  วัสดุ PVC

กรวยจราจรขนาด 30 ซม. ฐานกว้าง : 360×360 mm.

น้ำหนัก : 3.0 Kg

กรวยจราจร ชนิด PVC พร้อมฐานเพิ่มน้ำหนัก (BLACK BASE PVC TRAFFIC CONE)

กรวยจราจร ทำมาจากวัสดุ Fluorescence Oranger PVC และ ฐานทำมาจากยาง Recycle Black Base. ฐานเพิ่มน้ำหนัก รถทับไม่แตก ยืดหยุ่นได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน MUTCD

กรวยจราจรฐานเพิ่มน้ำหนัก 90 ซม. วัสดุ PVC

ST-PVC-04 กรวยจราจรขนาด 90 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก  วัสดุ PVC

กรวยจราจรขนาด 90 ซม. ฐานกว้าง : 360×360 mm.

น้ำหนัก :  4.5 Kg

กรวยจราจร ชนิด PVC พร้อมฐานเพิ่มน้ำหนัก (BLACK BASE PVC TRAFFIC CONE)

กรวยจราจร ทำมาจากวัสดุ Fluorescence Oranger PVC และ ฐานทำมาจากยาง Recycle Black Base. ฐานเพิ่มน้ำหนัก รถทับไม่แตก ยืดหยุ่นได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก ได้รับมาตรฐาน MUTCD