กรวยจราจรฐานยาง 70 Cm วัสดุ PE

ST-C1-02PE กรวยจราจรฐานยาง 70 Cm คาดสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุ PE

  • กรวยจราจร 70 Cm. ฐานกว้าง  38×38 Cm.
  • น้ำหนัก 2.2 Kg

การใช้งานของกรวยจราจร (Traffic Cone):

กรวยจราจร ใช้เพื่อ แบ่งเขตแดนถนน หรือ แบ่งเลน เพิ่มความปลอดภัย
กรวยจราจร ใช้เพื่อ จัดทางเดินรถ เพื่อให้เป็นระเบียบในหน่วยงาน
กรวยจราจร ใช้เพื่อ ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า ห้ามจอด ส่วนมากใช้ในงานก่อสร้าง ตามสถานที่จอดรถต่างๆ
กรวยยางจราจร มีหลายขนาด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
หากลูกค้าต้องการใส่โลโก้ หรือเพิ่มชื่อหน่วยงาน ทางร้านไทยจราจร ยินดีรับทุกรูปแบบ

กรวยจราจรฐานยาง 100 Cm วัสดุ PE

ST-C1-03PE กรวยจราจร 100 ซม. พร้อมยางเพิ่มน้ำหนัก คาดแถบสะท้อนแสง 1 แถบใหญ่ วัสดุ PE

  • กรวยจราจร 100 Cm. ฐานกว้าง  50×50 Cm.
  • น้ำหนัก 5 Kg

การใช้งานของกรวยจราจร (Traffic Cone):
กรวยจราจร ใช้เพื่อ แบ่งเขตแดนถนน หรือ แบ่งเลน เพิ่มความปลอดภัย
กรวยจราจร ใช้เพื่อ จัดทางเดินรถ เพื่อให้เป็นระเบียบในหน่วยงาน
กรวยจราจร ใช้เพื่อ ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า ห้ามจอด ส่วนมาใช้ในงานก่อสร้าง ตามสถานมี่จอดรถต่างๆ